Soci Fondatori

Maria Simone
Giuseppe Pelillo Panzieri
Elisabetta Simone
Enrico Massaro
Sara Simone
Renzo Iacobucci
Anna Gloria Bolsi
Michele Simone
Giacomo Pappalardo
Gianfranco Esposito
Dimitrios Diamantiou
Monica Moroni
Gianluca Egeo Londei
Loredana Bianchini
Alessandro Porceddu
Fabiana Tosi
Pamela Linda De Lillo
Michela Pozzi